Statistično gradivo SR Slovenije
Letni pregled industrije 1963