Poročilo strokovne naloge Selekcija lupinarjev - 2018