Slovenski Sinti - etnična manjšina ali le romska podskupina?
Slovene Sinti - an independent ethnic minority, or just a subgroup of Romani?

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih