Seznam umetnin razstavljenih na razstavi v Jakopičevem paviljonu, nov. - dec. 1924