Statistično gradivo SR Slovenije
Letni pregled gozdarstva 1969