Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih