Splohin nauk od kranjskih zherk
posébni glas novih, in navoj po njih prav brati