Temeljni projekt
Uporaba klasičnih in modernih molekularnih metod za etiološko opredelitev gastroenteritisov