Jesus Sirah, ali negove bukvice (latinski Ecclesiasticus)
sa vse shlaht ludy, suseb sa kerszhanske hishne ozhete inu matere, vslouenski iesik stolmazhene, sueistu pregledane, inu s'red enim kratkim nuznim regishtrom, sdai peruizh drukane
Jesus Syrach Windisch