Ciljni raziskovalni projekt
Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji