Vspored slavnostnega koncerta : na čast častnikom povodom tekmovalnega streljanja c. kr. gorskih polkov v Ljubljani