Vpliv viskoznosti medija na ekofiziologijo bakterije Vibrio ruber : doktorska disertacija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih