O XI. svetovnem kongresu slavistov v Bratislavi : 30.8.-8.9.1993