OECD PISA 2012 : matematični, bralni in naravoslovni dosežki slovenskih učencev

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih