Finančno računovodstvo : gradivo za 2. letnik

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih