Učni načrt. Bivalna kultura
gimnazija, umetniška gimnazija, likovna smer
obvezni strokovni predmet (280 ur)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih