Abecédnęk za slovénske šóle vę ces. kralj. dęržávah