Aplikativni projekt
Barvne, absorpcijske in zaščitne nanoplastne prevleke za aluminijeve zlitine