Rezultati raziskovanj
Vzgojnovarstvene organizacije v šolskem letu 1981/82, s seznamom poročevalskih enot