Uporaba in učinkovitost celovite presoje vplivov na okolje ter presoja vplivov na človekovo zdravje