Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj : zbornik povzetkov in člankov