Statistični portret Slovenije v EU 2009
Statistical portrait of Slovenia in the EU 2009