Sir*ius
revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih