Letni poročevalec 2015 : glasilo Društva Slovencev Planika iz Zrenjanina