Raziskovalni program
Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin