Naša beseda in zemljevidi slovenskega ozemlja : Ljubljana, Razstavna dvorana NUK, 20. maj - 30. junij 1997 : vodnik po razstavi

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.