Berilo za obče ljudske šole. Del 1. Abecednik
Prvo šolsko leto