Berilo za obče ljudske šole. Del 1. Abecednik : Prvo šolsko leto