Raziskovalni program
Algebra v teoriji operatorjev in finančna matematika