Acta silvae et ligni

 1. 2013
   14

 2. 2014
   13

  Ocena potencialnega obroda samoniklih tržnih vrst gob v slovenskih gozdovih (številka: 103, 2014)
  Assessment of organic matter changes in the soil of the Brdo plot under different climate change scenarios through the Yasso07 model application (številka: 103, 2014)
  Causes, consequences, and the future of forest mortality due to climate change (številka: 103, 2014)
  Pomen in vplivi vran, s poudarkom na sivi vrani (Corvus cornix), v (sub)urbanem okolju (številka: 103, 2014)
  Determining density and moisture content of the European beech (Fagus sylvatica L.) coarse woody debris from the secondary virgin forest Rajhenavski Rog (številka: 103, 2014)
  Phytosociological description of Quercus petraea forest stands with Chamaecytisus hirsutus and Erica carnea in the Vipavska brda (southwestern Slovenia) (številka: 103, 2014)
  Consistency of stand density estimates and their variability in forest inventories in Slovenia (številka: 104, 2014)
  The role of economics in forest planning and policy evaluation in Slovenia (številka: 104, 2014)
  Stabilnost gozdnih površin v Sloveniji kot kriterij krajinske pestrosti in obstojnosti (številka: 104, 2014)
  Makro EWVA - učinkovito orodje za analizo prevodnih elementov ranega lesa venčastoporoznih listavcev (številka: 104, 2014)
  Metodologija za ocene potencialov lesa v Sloveniji (številka: 105, 2014)
  Mortality and crown conditions on Quercus robur L. permanent plots - a 20-year overview (številka: 105, 2014)
  Influence of meteorological conditions and crown defoliation on tree phenology in intensive forest monitoring plots in Slovenia (številka: 105, 2014)
 3. 2015
   7