Bančni vestnik
strokovno in stanovsko glasilo društva bančnega uradništva Slovenije