Ajdovski tekstilec : glasilo delovne skupnosti Tekstine