Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Število rezultatov iskanja: 427

Tip gradiva
knjige (427)odstrani
Založnik
(1)
A. Budja (1)
A. Reichard in druž. (1)
A. Turk (1)
Abecednik (1)
ABV (1)
Akademska založba (1)
Anton Turk (1)
Artius (2)
Ataja (1)
Aura (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Bird Publisher (16)
Blaznik (1)
Brat Frančišek (1)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (1)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
C. Kralj. Bukvarstvo Za Šole (1)
Cankarjeva založba (2)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Dashöfer (1)
Delavska založba (1)
DigitPen (1)
Doba Epis (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba sv. Mohora (13)
Družba sv. Mohorja (23)
Družba Sv. Mohorja (3)
Družba sv. Mohorja v Celovcu (1)
Državna založba Slovenije (2)
DZS (2)
E. Liegel (1)
E. Liegl (1)
Eduvision (2)
Evalit (1)
F. Ferstl (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za upravo (1)
formis Joan. Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. & bibliopolae (1)
Fotospring (1)
Franc Leskovšek (1)
Genija (4)
Goga (1)
Goričar & Leskovšek (1)
goriška Tiskarna (1)
Goriška tiskarna (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (7)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Tomšić (1)
Ibis (3)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Intelyway webmedia (3)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
IUS Software, GV založba (2)
J. Blasnik (2)
J. Giontini (7)
J. Jesenko (1)
J. Krajec (4)
J. R. Milic (2)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Karis (2)
Kat. Tisk. (1)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliška Bukvarna (2)
Katoliška Tiskarna (1)
Kleinmayr & Bamberg (3)
Konzorcij Slovenca (1)
KUD Logos (5)
Kula stražara (1)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (1)
L. Schwentner (10)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
Lieglova knjigarnica (1)
Ljudska knjigarna (2)
M. Gerber (1)
M. Vrtovec (1)
Math (2)
Matica slovenska (5)
Matica Slovenska (1)
Medijski partner (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (3)
Mohorjeva družba (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
narodna Tiskarna (1)
Narodna tiskarna (2)
Narodna Tiskarna (1)
Natisnil a. Slatnar V Kamniku (1)
Natisnil Blaznik (1)
Natisnil In Založil Jožef Blaznik (1)
Natisnil Janez Leon (1)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
Nova obzorja (3)
Nova revija (2)
Nova založba (2)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (1)
Obzorja (1)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
PeBook (4)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoški inštitut (3)
per Anne Elisabete Raichhardtou u'dove (1)
pisatelj (1)
Pokrajinska šolska založba (1)
Pravna fakulteta (1)
Prešernova družba (1)
pri Lajkamovih erbih (1)
Prijatelj (1)
RIS Dvorec (2)
Rokus Klett (4)
Romar (1)
s. n. (3)
samozal. (8)
samozal. GolKerKavč (5)
samozal. GolKerKavčLot (4)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. I. Pangeršič (3)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. J. Jurčič (1)
samozal. J. Srečkar (1)
samozal. M. Jensterle (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (9)
Slovenian Library Baraga House (1)
Slovenska matica (3)
Slovenska Matica (6)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
St. Hermagoras Bruderschaft (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
sumpt. Joann. Bapt. Volusij, & Joann. Bapt. Blanck (1)
Teološka fakulteta (2)
Tipografia Consorziale (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (4)
Tiskovna Zadruga (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt, ... (1)
Učiteljska tiskarna (3)
Umetniška propaganda (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
V C.K. Zalogi Bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
V. J. Kubelka (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Wilhelm Braumüller (1)
Zadružna tiskarna (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Založ. Pisatelj. (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (7)
Založil L. Sehwenter (1)
Zavod IRC (7)
Zavod Opus Institute (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2)
Združenje zdravnikov družinske medicine (3)
Zeschko & Till (1)
Znanje (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza kulturnih društev (2)
Zvezna tiskarna (1)
Išči med rezultati (427)