Janez Vajkard Valvasor

Kartograf, geograf, zgodovinar, pisatelj, polihistor, založnik in zbiratelj Janez Vajkard Valvasor (1641–1693) je leta 1689 v Nürnbergu izdal monumentalno kulturnozgodovinsko topografsko enciklopedijo Kranjske z naslovom Die Ehre Dess Hertzogthums Crain. V njej je s pomočjo sodelavcev zbral številne zgodovinske, etnografske, naravoslovne in druge podatke, ki še danes predstavljajo neprecenljiv vir za zgodovino današnjega slovenskega ozemlja. Visoki stroški tega dolgoletnega projekta so ga prignali na rob preživetja. V svoji bakroreznici na gradu Bogenšperk je v sodelovanju z raznimi grafiki in tiskarji, med drugim z Janezom Krstnikom Mayrom iz Ljubljane, izdal tudi več topografij, zbirk vedut in zemljevidov Kranjske, Koroške, Krasa in Istre ter še nekatere druge knjige, kot je na primer verzificirano moralno-didaktično delo Theatrum mortis humanae tripartitum. Zaradi odmevne razprave o delovanju presihajočega Cerkniškega jezera je bil leta 1687 izvoljen med člane Kraljeve družbe v Londonu.

V zbirki so predstavljeni posamezni izvodi Valvasorjevih del iz zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice in Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu, poleg teh pa tudi članki ter biografske in druge študije, ki obravnavajo Valvasorjevo življenje in delo.


Število rezultatov iskanja: 406

Leto izida
???? (4)
1500/1600 (1)
1520 (1)
1545-1588 (1)
1548 (2)
1550 (2)
1569 (1)
1570 (2)
1572 (1)
1573/1612 (1)
1584 (3)
1588-1612 (1)
1589 (3)
1590/1600 (1)
1593 (2)
1604 (1)
1633/1666 (1)
1635 (2)
1636 (1)
1640 (1)
1642 (2)
1649 (1)
1652 (1)
1657 (3)
1660/1670 (1)
1670/1706 (1)
1678 (1)
1680/1702 (1)
1681 (2)
1689 (1)
1690 (1)
1692 (1)
1694 (1)
1697 (2)
1699 (1)
1700/1800 (1)
1701 (1)
1709 (2)
1710/1725 (1)
1714 (2)
1714/1730 (1)
1719 (4)
1720 (2)
1728/1736 (1)
1730 (2)
1730/1740 (1)
1732 (1)
1732-1757 (1)
1734 (1)
1742 (3)
1744 (1)
1747 (2)
1752 (1)
1753 (1)
1760/1777 (1)
1778 (1)
1779 (1)
1780 (1)
1784 (1)
1788 (1)
1789 (1)
1789/1791 (3)
1789/1806 (2)
1789-1806 (1)
1791 (2)
1791/1806 (4)
1792 (1)
1793 (1)
1795 (2)
1796 (3)
1797 (4)
1798 (1)
18?? (7)
1800 (1)
1800/1899 (1)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (2)
1804 (1)
1806 (1)
1807 (1)
1807/1814 (2)
1807/1820 (2)
1809 (1)
1809/1813 (1)
1810 (1)
1812 (1)
1813 (1)
1815 (1)
1816/1817 (1)
1818 (2)
1819 (1)
1823 (1)
1826 (1)
1827 (1)
1828 (1)
1829 (2)
1830 (1)
1830/1850 (1)
1831 (1)
1832 (3)
1834 (1)
1836 (1)
1840 (1)
1842 (2)
1843 (2)
1849 (1)
1850 (3)
1850/1857 (1)
1850/1890 (2)
1852 (2)
1853 (1)
1855 (2)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (1)
1860 (2)
1860/1870 (1)
1860/1880 (1)
1863 (1)
1864 (1)
1870 (1)
1871 (1)
1873 (1)
1878 (3)
1880 (4)
1880-1885 (1)
1880-1910 (1)
1881 (7)
1882 (6)
1883 (3)
1887 (1)
1890 (2)
1892 (1)
1893 (2)
1894 (1)
1894-1903 (3)
1896 (3)
1897 (3)
1899 (1)
19?? (1)
1900 (4)
1900-1903 (2)
1900-1908 (1)
1900-1909 (1)
1900-1911 (1)
1900-1914 (1)
1900-1918 (1)
1901 (3)
1903 (1)
1904 (3)
1905 (4)
1905-1911 (1)
1905-1914 (1)
1906 (2)
1907 (1)
1908 (1)
1909 (3)
1910 (1)
1910-1914 (2)
1910-1915 (1)
1910-1917 (1)
1911 (4)
1912 (6)
1913 (4)
1914 (17)
1915 (7)
1916 (4)
1917 (6)
1918 (2)
1918-1925 (2)
1920/1930 (1)
1920-1928 (1)
1921 (3)
1923 (1)
1925 (2)
1926 (2)
1926-1929 (1)
1927 (3)
1928 (8)
1929 (2)
1930 (1)
1930-1932 (1)
1932 (1)
1933 (1)
1935 (2)
1936 (2)
1938 (1)
1939 (2)
1939/1940 (1)
1940 (1)
1940/1945 (1)
1941 (1)
1943 (23)
1944 (4)
1945 (1)
1946 (4)
1947 (1)
1948 (1)
1952 (2)
1953 (1)
1954 (1)
1958 (1)
1959 (1)
1962 (1)
1966 (1)
1977 (1)
1981 (2)
1986 (1)
1990 (1)
2011 (1)
2019 (1)
2020 (1)
s.a. (1)
Založnik
(6)
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
A. Ortelius (1)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
Apud P. Mortier (1)
Artaria & Comp. (2)
Artaria & (1)
Artaria et Comp. (1)
Aug. Vind. (1)
avstrijska iz. (12)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
Avtotehna (1)
bey Artaria (1)
bey Artaria und Comp. (1)
bey Homanns Erben (1)
bey Tranquillo Mollo (1)
Bibliographischen instituts (1)
Bologninus Zalterius (1)
by I. B. Elwe & D. M. Langeveld (1)
C. Weigel (1)
chez H. Iaillot ... (1)
chez H. laillot (1)
Chez l´auteur (1)
chez l'auteur (1)
Chez l'Auteur (1)
chez le Sr. Iaillot ... (1)
Chez le Sr. Jaillot (1)
Civil – Geografischen Institute (1)
Co. (1)
da Giov. Torricella (2)
da Giuseppe Gnesda (1)
Društvo slov. profesorjev (1)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (3)
Državno avtobusno in prevozniško podjetje Slovenije (1)
E. Schäfer (1)
F. Vallardi (1)
G. Mercator (2)
G. Valk (1)
G.M. Seutter (1)
G.M. Vischer (1)
gedruckt mit Egerschen Schriften, im Verlage bei Wilhelm Heinrich Korn (1)
Geodetska sekcija Glavnega štaba NOV in POS (1)
Geodetska uprava S.o. (1)
Geodetski zavod Slovenije (1)
Geografski institut Jugoslovenske armije (3)
Geographisches Institut (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
I. Danckerts (1)
im Verlage des Geograph. Instituts (2)
im Verlage des Geograph. Instituts. (1)
Im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs (1)
In J. Riedl's Kunsthandlung (1)
in Officina J. Riedl (1)
Istituto geografico de Agostini (1)
Istituto geografico militare (3)
J. Bermann (1)
J. Blasnik (2)
J. Cary Engraver & Map-seller (1)
J. David Köhler (2)
J. Janssonius (1)
J. Pertes (1)
J. Wyld (1)
J.Blasnika nasl. (1)
J.W Jager (1)
Jos. Fr. Kaiser (2)
Jos. Franz Kaiser (1)
Josef Blasnik (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. k. militär-geographisches Institut (1)
K. u. K. Militär geographisches Institut (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (8)
K. u. k. militär-geographisches Institut (17)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (59)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
k.k. Ministerium des Innern (1)
Katoliška bukvarna (1)
Klemenc V. (1)
Kraljevska banska uprava (1)
L. Ravenstein (1)
Landesbaudirection (1)
Le Rouge (2)
Lechner k.u.k. Hof-u, Wien (1)
Leop. Paternolli (1)
Literarisch-Artistische Abtheilung des Österreichischen Lloyd (1)
M. Seuit. Ch. Augsburg (1)
Mariborska tiskarna (1)
Meyer (1)
Militaergeographisches Institut (1)
Militärgeographisches Institut (65)
mit Egerschen Schriften (1)
Norimberga (1)
Norimbergae (1)
OKH / Gen St d H, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
OKH/Gen St d H (1)
OKH/Gen St d H i.e. Oberkommando des Heeres, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (9)
P. Kozler (4)
par et chez le Sr. le Rouge (1)
per F. de Witt (1)
per R. et I. Ottens (1)
Pokrajinska uprava (3)
Presso Antonio Zatta, e Figli (1)
R. v. Waldheim-Jos. Eberle & Co. (1)
Reilly'sches geograph. Verschleis-Komptoir (3)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (7)
Republiška geodetska uprava (1)
samozal. L. Korenč (2)
Schneider, Weigel (1)
Schönwetter (1)
Schulbücher-Verschleiss-Administration (1)
Seuttero M. (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (2)
Slovenska Straža (1)
Steirischer Heimatbund (1)
sumptibus Joannis Janssonii (1)
Sumptibus Vidua et Haeredum Gerardi de Iudais (1)
Šumarski odsek Dravske banovine (1)
Turistična zveza Slovenije (2)
Turistična zveza Slovenije, Biro za propagando Putnik Slovenija (1)
Učila (1)
Učiteljski dom (4)
Venezia presso Lodovico Furlanetto (1)
Verlag der Kunsthandlung H.F. Müller (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (6)
Vinna (1)
W.E.A. v. Schlieben (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (1)
Išči med rezultati (406)