Število rezultatov iskanja: 5474

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (120)
Acta biologica Slovenica (6)
Acta carsologica (2)
Acta Histriae (5)
Acta silvae et ligni (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (14)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (8)
Arhivi (68)
AS. Andragoška spoznanja (9)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (26)
Carniola (1910-1919) (35)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (1)
Dialogi (3)
Didakta (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (15)
Edinost in dialog (1)
Espero (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Farmacevtski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (11)
Geografski obzornik (14)
Geografski vestnik (16)
Geologija (12)
Glas podzemlja (3)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (25)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (911)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hladnikia (12)
Hladnikia (Ljubljana) (253)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Jezik in slovstvo (14)
Kakovostna starost (4)
Knjižnica (89)
Kronika (Ljubljana) (50)
Les (Ljubljana) (1)
Livarski vestnik (20)
Ljubljanski zvon (5)
Loški razgledi (99)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Muzikološki zbornik (3)
Naša sodobnost (1)
Neskončnost (15)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (326)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (7)
Papir (Ljubljana) (14)
Phainomena (Ljubljana) (33)
Poetikon (2)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenka (2)
Slovenski čebelar (8)
Slovenski čebelar in sadjerejec (67)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski pravnik (2800)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (5)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (7)
Šolska kronika (4)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (11)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vakuumist (36)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (114)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (18)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (68)
Botanično društvo Slovenije (265)
Čebelarska zveza Slovenije (8)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo biologov Slovenije (6)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo livarjev Slovenije (20)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (26)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (120)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Esperantsko društvo Maribor (2)
Geološki zavod Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (33)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (87)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (7)
Mestna knjižnica Kranj (112)
Muzejsko društvo Škofja Loka (99)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3172)
Onkološki inštitut Ljubljana (327)
Prizma, društvo ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije (15)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (910)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (26)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
ZRC SAZU (12)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografov Slovenije (30)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (45)
Založnik
Akad. društvo Triglav (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (68)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (265)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (15)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
Društva onkoloških bolnikov (19)
Društvo biologov Slovenije (6)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo livarjev Slovenije (20)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Pravnik (2800)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (120)
Društvo za raziskovanje jam (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (8)
Esperantsko društvo (2)
Etnografski muzej (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Geološki zavod, Ljubljana (8)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut RS za rehabilitacijo (28)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (15)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Janez Modic (67)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (16)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (291)
Kancerološko združenje SZD (19)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Konzorcij Edinosti (2)
Mariborska knjižnica (7)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (102)
Muzejsko društvo za Kranjsko (112)
Muzejsko društvo za Slovenijo (25)
Nova revija (33)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (276)
Pedagoška fakulteta (7)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Prizma (15)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (15)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (13)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (911)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (8)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (114)
Societá storica del Litorale (15)
Študentska založba (1)
Tiskovna zadruga (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (4)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (26)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (28)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (15)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (89)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (30)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (243)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (45)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Pravice
Išči med rezultati (5474)