Število rezultatov iskanja: 238

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (9)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (130)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (6)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje ženevskih Slovencev (24)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
Albin Prepeluh (109)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Covirias (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Konzorcij Edinosti (2)
Medicinska fakulteta (1)
Muzejsko društvo (4)
Obrtno združenje (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko združenje za duševno zdravje (6)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje umetnikov (1)
Združenje ženevskih Slovencev (24)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (238)