Število rezultatov iskanja: 145

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Dovečar (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Doba Epis (2)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo humanistov Goriške (4)
E. Mičović (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (4)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (2)
Gospodarski vestnik (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
IUS Software, GV založba (1)
K. Miklavec (1)
Marketing magazin (37)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (2)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (15)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (3)
Moderna organizacija (6)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
P. Medved Djurašinović (1)
Pravna fakulteta (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slovensko sociološko društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Študentska založba (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Išči med rezultati (145)