Število rezultatov iskanja: 196

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
Čveterorazredna deška in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (1)
Čveterorazredna deška ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (9)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (11)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Krajni šolski svet (20)
Ljudska in k tej pripadajoča obrtno-nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Ljudska in obrtna nadaljevalna šola v Toplicah pri Zagorju (1)
Ljudska šola (1)
Mestna glavna šola (49)
Muzejsko društvo (1)
Pertrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna deška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (2)
Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (5)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (3)
Petrazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (2)
Petrzaredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Ravnateljstvo (5)
Štirirazredna deška in štirirazredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška in štiriraztredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (2)
Štirirazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (5)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska šola in z njo združena obrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola in z no združena obnrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Tiskovna zadruga (7)
Vierklassigen knaben- und vierklassigen mädchenvolksschule und der gewerblichen fortbildungsschule in Neumarktl (1)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Dostop
Išči med rezultati (196)