Število rezultatov iskanja: 25647

Časopisje in članki - naslov
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (2)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (7)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (15)
Atlanti (1)
Bilten Občine Laško (5)
Bogoslovni vestnik (1)
Celjski zbornik (30)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (20)
Delegatska tribuna (Ljubljana Moste-Polje) (91)
Dogovori (144)
Dogovori (Skupščinska priloga) (38)
Dolenjski list (1)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (9)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (3)
Geologija (6)
Glasilo občanov (Litija) (250)
Glasilo občine Luče (11)
Glasilo občine Šentrupert (42)
Glasilo Őrség (40)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
Gozdarski vestnik (4)
Grosupeljski odmevi (204)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (293)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (126)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jeklo in ljudje (6)
Kakovostna starost (6)
Kamničanka (63)
Kamniški občan (743)
Kaplje (Idrija) (1)
Klasje (Ivančna Gorica) (145)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Knjižnica (7)
Kopitarjev glas (141)
Kronika (Ljubljana) (19)
Kronika slovenskih mest (11)
Laški zbornik (3)
Lipnica (148)
List (Šoštanj) (241)
Ljubljanski zvon (2)
Logaške novice (637)
Loški razgledi (64)
Mali rijtar (44)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mengšan (38)
Mostiščar (98)
Naš časopis (368)
Naš kraj (Dobrepolje) (272)
Naša komuna - delegatska priloga (153)
Naša komuna - delegatsko gradivo (76)
Naša komuna (Ljubljana) (238)
Naša skupnost (Grosuplje) (148)
Naša skupnost (Jugoslavija) (7)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (60)
Naša skupnost (Ljubljana) (16812)
Naše delo (Laško) (80)
Naše gospodarstvo (2)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novice iz Moravške doline (72)
Novine (Gornji Petrovci) (32)
Občina Grad (48)
Občinski poročevalec (Domžale) (471)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Odsev (Trzin) (237)
Organizacija (Kranj) (1)
Pivški list (21)
Podjetje in delo (4)
Pravni letopis (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (5)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujčan (257)
Ptujski tednik (10)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija za geografijo (5)
Revija za javna naročila in javne finance (9)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (3)
Rokovnjač (Lukovica) (212)
Savinjčan (104)
Slamnik (358)
Slovenske občine v številkah (1)
Slovenski čebelar (5)
Slovenski gospodar (10)
Soboške novine (22)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1963) (1)
Stati inu obstati (2)
Statistično gradivo SR Slovenije (2)
Strojniški vestnik (1)
Šaleški rudar (172)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (13)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trobla (Velike Lašče) (103)
Tržiški vestnik (166)
Učiteljski tovariš (23)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (12)
Uradne objave občine Izola (162)
Uradni glasnik (1965) (44)
Uradni vestnik - Občina Domžale (258)
Uradni vestnik Mestne občine Ptuj (69)
Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica (67)
Uradni vestnik občine Kamnik (28)
Uradni vestnik občine Trzin (110)
Uradno glasilo slovenskih občin (275)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (9)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Vigenjc (Kropa) (3)
Zbor občanov (55)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (4)
Železne niti (5)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (15)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (257)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (6)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (285)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
Knjižnica Domžale (1139)
Knjižnica Ivana Potrča (274)
Knjižnica Ivana Tavčarja (39)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Litija (242)
Knjižnica Logatec (508)
Knjižnica Mirana Jarca (43)
Knjižnica Velenje (172)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Matična knjižnica Kamnik (770)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Grosuplje (379)
Mestna knjižnica Kranj (170)
Mestna knjižnica Ljubljana (18293)
Mestna občina Ptuj (69)
Mestni muzej Radovljica (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (64)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (175)
Občina Dobrepolje (181)
Občina Domžale (143)
Občina Grosuplje (96)
Občina Ig (98)
Občina Ivančna Gorica (49)
Občina Kamnik (64)
Občina Laško (8)
Občina Logatec (129)
Občina Luče (11)
Občina Lukovica (135)
Občina Mengeš (39)
Občina Moravče (72)
Občina Pivka (21)
Občina Trzin (190)
Občina Velike Lašče (103)
Občina Vodice (141)
Občinska knjižnica Jesenice (6)
Osrednja knjižnica Celje (459)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (207)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (334)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIB d.o.o. (10)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (5)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (13)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (111)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
ZRC SAZU (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Dolenjski list (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (3)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (14)
Filozofska fakulteta (5)
Fr. Vesel (1)
Geodetska uprava občine Domžale (12)
Geodetska uprava S.o. (1)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Gospodarski vestnik (4)
GV (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (6)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (294)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (23)
Jožef Blaznik (4)
K. Ostruh (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (3)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
KUD (2)
Kulturna skupnost (1)
Kulturna skupnost občine (31)
Kulturna skupnost občine Cerknica (1)
Ljubljana (Občina Ljubljana-Šiška) (16)
Ljubljana [Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje] (60)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljudski odbor občine Celje (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (3)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mestna občina (11)
Mestna občina Ptuj (69)
Mestni svet Mestne občine Ptu (1)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (256)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (1)
Moderna organizacija (1)
Murska Sobota: Mestni svet, 1996- (22)
Muzej jeseniške občine (2)
Muzeji radovljiške občine (6)
Muzejsko društvo (64)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naši zapiski (1)
Občina (85)
Občina Beltinci (44)
Občina Dobrepolje (272)
Občina Domžale (399)
Občina Grosuplje (129)
Občina Hodoš (40)
Občina Ig (98)
Občina Jesenice (1)
Občina Kamnik (63)
Občina Laško (8)
Občina Ljubljana Moste-Polje (91)
Občina Ljubljana Vič-Rudnik (139)
Občina Ljubljana-Šiška (6)
Občina Logatec (36)
Občina Luče (11)
Občina Lukovica (248)
Občina Mengeš (38)
Občina Moravče (72)
Občina Moravske Toplice (148)
Občina Pivka (21)
Občina Šentrupert (42)
Občina Trzin (347)
Občina Velike Lašče (103)
Občina Vodice (141)
Občina Vrhnika (33)
Občinski odbor SZDL (231)
Občinski svet občine (697)
Občinski svet občine Grosuplje (147)
Občinski svet občine Ivančna Gorica (49)
Občinski svet Občine Ivančna Gorica (67)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (20)
OK SZDL Bežigrad (55)
OK SZDL Ljubljana Center (144)
Primorske Novice (44)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Ptujski tednik (10)
Razvojna agencija Savinja, GIZ (1)
S. n. (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
SIB (1)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Skupščina občine (1101)
Skupščina občine Ilirska Bistrica (1)
Skupščina občine Izola (162)
Skupščina občine Jesenice (6)
Skupščina občine Laško (80)
Skupščina občine Litija (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16806)
Skupščina občine Ljubljana-Center (38)
Skupščina občine Radovljica (1)
Skupščina Občine Sevnica (1)
Skupščina občine, Kamnik (28)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (5)
SO (76)
SO Domžale (688)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (7)
Socialistična zveza Slovenije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (7)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine celje (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (33)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (10)
Tiskovna zadruga (2)
Turistično društvo (1)
Uradni list LRS (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Viharnik (1)
Založba ZRC (5)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (5)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (292)
Zavod LR Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (4)
Zavod Tržiški vestnik (166)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zavod za kulturo Šoštanj (241)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Sl. Št. (1)
ZKO (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza kulturnih organizacij občine (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (25647)