Število rezultatov iskanja: 4596

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (1)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (4)
Bilten Občine Laško (5)
Blejske novice (1)
Dogovori (11)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Edinost (Trst) (1)
Folia biologica et geologica (1)
Fünkešnica (46)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (3)
Glasilo občine Luče (11)
Glasilo občine Šentrupert (42)
Glasilo Őrség (40)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (3)
Grosupeljski odmevi (96)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (326)
Kakovostna starost (4)
Kamničanka (86)
Kamniški občan (122)
Kamniški zbornik (24)
Klasje (Ivančna Gorica) (49)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Kopitarjev glas (143)
Kronika (Ljubljana) (11)
Kronika slovenskih mest (472)
Laški bilten (69)
Laški zbornik (3)
Lipnica (148)
Ljubljanski zvon (1)
Logaške novice (126)
Loški razgledi (14)
Mali rijtar (44)
Mengšan (35)
Mostiščar (95)
Naš časopis (85)
Naš kraj (Dobrepolje) (270)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (26)
Naša skupnost (Grosuplje) (10)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (24)
Novice iz Moravške doline (189)
Novine (Gornji Petrovci) (32)
Občina Beltinci (11)
Občina Grad (48)
Odsev (Trzin) (255)
Pivški list (19)
Planinski vestnik (1)
Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana (1)
Rast (98)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rokovnjač (Lukovica) (207)
Slamnik (362)
Slovenski čebelar (4)
Slovenski gospodar (9)
Soboške novine (22)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1963) (1)
Šentvid nad Ljubljano (34)
Šolska kronika (1)
Štajerc (1)
Tednik (Ptuj) (1)
Teorija in praksa (6)
Trobla (Velike Lašče) (99)
Uradne objave (Ilirska Bistrica) (49)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (1)
Uradne objave občine Izola (162)
Uradni vestnik - Občina Domžale (258)
Uradni vestnik Mestne občine Ptuj (64)
Uradni vestnik občine Trzin (73)
Vertec (1871) (1)
Vetrnica (Grosuplje) (6)
Zbor občanov (6)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica Domžale (766)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (3)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (2)
Knjižnica Mirana Jarca (141)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (14)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Matična knjižnica Kamnik (23)
Mestna knjižnica Grosuplje (91)
Mestna knjižnica Ljubljana (879)
Mestna občina Ljubljana (35)
Mestna občina Ptuj (64)
Muzejsko društvo Škofja Loka (14)
Narodna in univerzitetna knjižnica (89)
Občina Dobrepolje (179)
Občina Domžale (148)
Občina Grosuplje (101)
Občina Ig (95)
Občina Ivančna Gorica (49)
Občina Kamnik (208)
Občina Laško (75)
Občina Logatec (126)
Občina Luče (11)
Občina Lukovica (130)
Občina Mengeš (36)
Občina Moravče (130)
Občina Pivka (19)
Občina Trzin (171)
Občina Tržič (1)
Občina Velike Lašče (99)
Občina Vodice (143)
Osrednja knjižnica Mozirje (3)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (211)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (345)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (85)
Zavod Marianum (46)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
ZRC SAZU (4)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Društvo mladih geografov Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Gemeinderath (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
Ivan Dolinar (1)
Jožef Blaznik (2)
K. Onufrija (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
KUD Ig (2)
Kulturno društvo Godba (1)
Kulturno-umetniško društvo Utrip (1)
Logatec : Občina (7)
M. Müller (1)
Melopoja (1)
Mestna občina (476)
Mestna občina Ljubljana (5)
Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost Šentvid (29)
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja (1)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Mestna občina Ptuj (63)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (2)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (1)
Mladinski svet (1)
Municipality (1)
Murska Sobota: Mestni svet, 1996- (22)
Muzejsko društvo (14)
Muzikaviva (1)
Naši zapiski (1)
Občina (117)
Občina Beltinci (55)
Občina Bled (1)
Občina Dobrepolje (270)
Občina Domžale (362)
Občina Grosuplje (62)
Občina Hodoš (40)
Občina Ig (95)
Občina Ilirska Bistrica (49)
Občina Jesenice (1)
Občina Kamnik (231)
Občina Komenda (1)
Občina Laško (77)
Občina Ljubljana-Šiška (311)
Občina Logatec (34)
Občina Luče (11)
Občina Lukovica (243)
Občina Medvode (1)
Občina Mengeš (35)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Občina Moravče (189)
Občina Moravske Toplice (148)
Občina Pivka (19)
Občina Šentrupert (42)
Občina Trzin (328)
Občina Velike Lašče (99)
Občina Veržej (46)
Občina Vodice (143)
Občina Vrhnika (35)
Občinski svet občine (93)
Občinski svet občine Grosuplje (39)
Občinski svet občine Ivančna Gorica (49)
OK SZDL Bežigrad (6)
OK SZDL Ljubljana Center (11)
Osnovna šola (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Primary School (1)
Primorske Novice (1)
Radio-Tednik (2)
s. n. (11)
S. n. (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Skupščina občine (1)
Skupščina občine Izola (162)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (24)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SO (10)
SO Domžale (258)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (6)
Stadtgemeinde (1)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Tiskovna zadruga (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Viharnik (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (4)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (16)
Zavod Marianum (46)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za ju��no Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Išči med rezultati (4596)