Število rezultatov iskanja: 269

Časopisje in članki - oblika
Založnik
a Iohanne Fabro (1)
Andrej Komel (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Biotehniški izobraževalni center (3)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
cv salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Hribar (1)
Didakta (3)
DMFA - založništvo (1)
Državna založba Slovenije (1)
Državni izpitni center (1)
Dümmler (1)
DZS (28)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Geološki zavod (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (13)
J. Blasnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
Janes Lavre Greiner (1)
Johann Lorenz Greiner (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Knezoškofijstvo (1)
literis Grosserianis (1)
Ljudska knjigarna (1)
M. O. Vol'f" (1)
Matica slovenska (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
Obzorja (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Rokus Klett (12)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (1)
Slovensko geološko društvo (1)
St. Hermagoras Bruderschaft (1)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna sv. Cirila (6)
Tiskovna zadruga (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
Univerzitetna založba Univerze (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
V. Braumiller" (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (23)
Zavod RS za šolstvo (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (73)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (269)