Število rezultatov iskanja: 572

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (4)
Advances in production engineering and management (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (10)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (2)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delo in varnost (1)
Didakta (11)
Dogovori (7)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Dve domovini (3)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (5)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Gozdarski vestnik (19)
Igra ustvarjalnosti (1)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (11)
Jezik in slovstvo (36)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (8)
Kronika (Ljubljana) (13)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Management (1)
Managing global transitions (1)
Naš čas (1)
Naša komuna - delegatska priloga (7)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (13)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (7)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (1)
Raziskave in razprave (2)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (9)
Revija za geografijo (1)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski gospodar (8)
Slovenščina v šoli (10)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (10)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (2)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (2)
Učiteljski tovariš (7)
Urbani izziv (7)
Urbani izziv. Posebna izdaja (8)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (7)
Vzgoja (Ljubljana) (19)
Vzgoja in izobraževanje (10)
Zbor občanov (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovinski časopis (8)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Didakta (11)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (13)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (11)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (64)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (254)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (6)
Pedagoška obzorja (7)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinski arhiv Maribor (9)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Šola za ravnatelje (7)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (9)
Univerzitetna knjižnica Maribor (9)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (15)
Zavod RS za šolstvo (23)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (19)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Založnik
(2)
Alpina (1)
Amministrazione del pianta dela citta di Lubiana (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
C. kr. okr. šolski svet (1)
C. Rabitsch (2)
Center za informiranje propagando in založništvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Comune censuario S. Salvore. Distretto di Pirano (1)
Čemažar in drug (1)
Didakta (11)
Društvo arhitektov (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (19)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (19)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Foto Tourist (1)
GEA College (1)
Geodetska uprava (1)
Geodetska uprava občine Domžale (12)
Geodetska uprava SO (1)
Geodetska uprava SRS (59)
Geodetska uprava SRS, mestni svet Lj. (7)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Ign. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International Institute for Archival Science (1)
J. Blasnik (2)
J. Bonač (1)
J.Blasnika nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
Jožef Blaznik (1)
K. u. K. Militär geographisches Institut (1)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Knjigarna V. Weixl (2)
La societá Alpina delle Giulie editrice (1)
Libreria Julius Dase editrice (1)
Magdič (1)
Marburger Druckerei (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mariborski Sokol (1)
Mestni gradbeni urad (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (1)
mit Egerschen Schriften (1)
MOOF (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N. Bricelj (1)
Naglas (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
neznan (1)
Obzorja (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (15)
OK SZDL Ljubljana Center (7)
Onkološki inštitut (2)
Pedagoška fakulteta (18)
Pedagoška obzorja (7)
Peko (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Pflügl (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
samozal. avtor (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
SIB (1)
Skupščina občine (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (14)
Slavistično društvo Slovenije (37)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (2)
Sokolski Savez SHS (1)
Šola za ravnatelje (7)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (8)
Tiskovna zadruga (1)
Turistično društvo (4)
Turistično društvo Ljubljana (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Uprava Načrta mesta Ljubljana (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (14)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
W. Frick (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (21)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zemljepisni muzej (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (18)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Zvezna geodeska uprava SFRJ (1)
Zvezna geodetska uprava (1)
Zvezna geodetska uprava SFRJ (50)
Zvezna geodetska uprava SRS (1)
Išči med rezultati (572)