Število rezultatov iskanja: 342

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Gl. šola v Skofjiloki (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Knjigarna V. Weixl (2)
Matica slovenska, (1)
Mestna glavna šola (62)
Mestna osemrazredna dekliška ljudsak šola v Ljubljani (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (5)
Mestna peterorazredna dekliška ljubljanksa šola v Ljubljani (1)
Mestna peterorazredna dekliška ljudska šola (1)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (3)
Mestna slovenska osemrazredna ljudska šola v Ljubljani (2)
Mestna slovenska osemrazredna redna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna šestrazredna dekliška ljudska šola (2)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (3)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva ... (1)
Občina Ljubljana-Šiška (4)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (20)
OK SZDL Ljubljana Center (23)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Osemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (4)
Osnovna šola (1)
Sedemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (39)
Slovenska mestna dekliška ljudska šola (1)
SO (14)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (2)
Städtischen vierklasigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (3)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule in Laibach (1)
Tiskovna zadruga (3)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (342)