Število rezultatov iskanja: 288

Časopisje in članki - naslov
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (6)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (5)
Državna deška meščanska šola (Celje) (6)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Državna mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
Državna meščanska šola - Jesenice (4)
Državna meščanska šola - Lendava (6)
Državna meščanska šola - Mežica (4)
Državna meščanska šola - Ormož (3)
Državna meščanska šola - Ptuj (7)
Državna meščanska šola - Rakek (4)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (3)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (4)
Državna meščanska šola - Šoštanj (5)
Državna meščanska šola - Trbovlje (2)
Državna meščanska šola - Vojnik (6)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Državna meščanska šola - Žalec (4)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (2)
Državna meščanska šola v Brežicah (6)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (6)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (8)
Izvestje Državne druge deške meščanske šole viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja (3)
Izvestje državne meščanske šole Antona Janežiča - Mežica (1)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (28)
Letno poročilo državne mešane meščanske šole na Viču pri Ljubljani (5)
Letno poročilo trirazredne meščanske in čveterorazredne ljudske šole (1)
Ljubljanski zvon (10)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Meščanska šola - Ljutomer (4)
Meščanska šola - Novo mesto (4)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (7)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (6)
Prva državna deška meščanska šola Kralja Petra I. osvoboditelja v Ljubljani (7)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (2)
Steiermärkisch-landschaftliche Bürgerschule (Cilli) (1)
Šolska kronika (2)
Šolska poročila (7)
Tretja državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
Učiteljski tovariš (31)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (26)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (6)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame - Novo mesto (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (5)
Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
Blasnik (1)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (3)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (4)
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Državna dekliška meščanska šola (6)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (6)
Državna deška meščanska šola (6)
Državna deška meščanska šola Primoža Trubarja v Ribnici (2)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (3)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola v Žalcu (2)
Državna mešana meščanske šole na Viču (1)
Državna meščanska šola (7)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na jesenicah (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (3)
Državna meščanska šola Ivana Cankarja v Trbovljah (2)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Kreka v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (2)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (4)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (2)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (5)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (3)
Državna meščanska šola na Rakeku (1)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (3)
Državna meščanska šola v Ljutomeru (3)
Državna meščanska šola v Mežici (5)
Državna meščanska šola v Ptuju (2)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna meščanska šola v Šoštanju (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (1)
Državne meščanske šole v Žalcu (2)
Franc Leskovšek (1)
Glasbena matica (2)
Goričar & Leskovšek (1)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (3)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (31)
Jug (5)
Karola Gerolda sin (1)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Klainmayr & Bamberg (1)
Kleinmayer & Bbg. (1)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
L. Kisser (1)
Ljudska knjigarna (1)
M. Japelj (1)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (21)
Mädchen-Schule (2)
Mädchen-Volksschule (2)
Mestna glavna šola (1)
Meščanska šola v Ljutomeru (1)
Obzorja (1)
Predstojništvo uršulinskega samostana (6)
Ravnateljstvo (28)
Slovenske ljudske in meščanske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (2)
Slovenski šolski muzej (2)
Steiermärkisch-landschafliche Bürgerschule (1)
Tiskovna zadruga (10)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljski dom (1)
Upraviteljstvo (7)
Upraviteljstvo državne mešane meščanske šole (5)
Upraviteljstvo Državne meščanske šole (6)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (1)
V. Kunc (1)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (6)
Založba Državne deške meščanske šole (8)
Založba državne II. deške meščanske šole (3)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (3)
Išči med rezultati (288)