Število rezultatov iskanja: 655

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (16)
Academica turistica (Spletna izd.) (7)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (9)
Acta Histriae (2)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (26)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (32)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (20)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dialogi (1)
Didakta (2)
Dogovori (1)
Dve domovini (10)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (50)
Gea (Ljubljana) (5)
Geodetski vestnik (5)
Geografski obzornik (6)
Geografski vestnik (13)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (131)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informatica (Ljubljana) (21)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Knjižnica (19)
Kronika (Ljubljana) (28)
Les (Ljubljana) (3)
Lexonomica (1)
Loški razgledi (6)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Materiali in tehnologije (1)
Monitor ISH (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Nerazvrščeno - članki (1)
Organizacija znanja (3)
Planinski vestnik (9)
Primerjalna književnost (1)
Razpotja (3)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (4)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (6)
Sodobnost (1963) (7)
Studia universitatis hereditati (5)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (41)
Urbani izziv (9)
Urbani izziv. Posebna izdaja (5)
Varstvo narave (3)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (5)
Zgodovinski časopis (4)
Železne niti (11)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (20)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov Ljubljana (16)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (2)
Knjižnica Medvode (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Muzejsko društvo Železniki (11)
Narodna in univerzitetna knjižnica (87)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Planinska zveza Slovenije (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Rokodelski center Ribnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (48)
Slovensko društvo Informatika (21)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (131)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (7)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (14)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (26)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (59)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (16)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (19)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (24)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (20)
B. Vodopivec (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (26)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
D. Zupančič (1)
der Verfasser (1)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov (16)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (7)
Etnografski muzej (7)
Fakulteta za arhitekturo (36)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (10)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (10)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Ljudska univerza (1)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (1)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mladinska knjiga (5)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (6)
Muzejsko društvo Železniki (11)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
National Gallery (1)
National Museum of Slovenia (1)
Občina (1)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Obzorja (3)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (9)
Porta B (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (2)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
R. Pamić (1)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (26)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (53)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (51)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko društvo Informatika (21)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (132)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Societá storica del Litorale (26)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Študentska založba (2)
Študijski krožek (1)
T. Enci (1)
Turistica (7)
Turistično olepševalno društvo (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (14)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (53)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij ICOMOS/SI (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (26)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (26)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (19)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (22)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (6)
Išči med rezultati (655)