Število rezultatov iskanja: 1574

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta Histriae (7)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (11)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (23)
Bogoslovni vestnik (779)
CEPS journal (11)
Communio (Ljubljana) (16)
Časopis za kritiko znanosti (22)
Dialogi (2)
Didakta (1)
Dogovori (5)
Dom in svet (Ljubljana) (26)
Družboslovne razprave (1)
Družina (26)
Družina (1929-1930) (22)
Dve domovini (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Farmacevtski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kakovostna starost (5)
Knjižnica (3)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kronika (Ljubljana) (16)
Kronika slovenskih mest (1)
Ljubljanski zvon (9)
Medicinski razgledi (3)
Metodološki zvezki (2)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (6)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (10)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (10)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Otrok in knjiga (3)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (3)
Pravni letopis (1)
Presek (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (16)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (13)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (7)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Slovenski čebelar (17)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (13)
Social overview (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (29)
Socialno delo (38)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1963) (3)
Stati inu obstati (1)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (1)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (18)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Učiteljski tovariš (7)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Vertec (1871) (6)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (14)
Zbor občanov (2)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (5)
Železne niti (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (17)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (16)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družina d.o.o. (43)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (3)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (38)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (377)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Rokodelski center Ribnica (2)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (12)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (23)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (779)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (7)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (10)
Združenje za socialno pedagogiko (27)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Založnik
(1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Beletrina (3)
Biotehniška fakulteta (2)
Bird Publisher (1)
Brat Frančišek (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Didakta (2)
DMFA - založništvo (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba Jezusova (14)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (936)
Državna založba Slovenije (3)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za socialno delo (39)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (16)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Fotografisch artistische Anstalt V. Lobenwein (1)
Fr. Vesel (3)
Glasbena založba MiMik (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška matica (1)
GPZ Sraka (1)
IMAD (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. J. Giontini (1)
J. Krajec nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Karitas (1)
Karl Linhart (1)
Katoliška tiskarna (22)
Katoliško tiskovno društvo (26)
Književna družina Luč (1)
Književna družina Luč i. e. Tiskarna Edinost (1)
Krka (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
M. Štupar (1)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (3)
Medicinski razgledi (3)
Mestna občina (1)
Mestno gledališče ljubljansko (2)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (6)
Moderna organizacija (2)
Muzej Miklova hiša (2)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna galerija (2)
Naše delo (2)
O. Poljšak Škraban (1)
Obzorja (2)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Okaši (1)
Onkološki inštitut (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
Pan (1)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Pedagoška obzorja (2)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prešernovo gledališče Kranj (1)
Primož Ramovš (1)
RIS Dvorec (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
S. Hvalič Touzery (1)
s. n. (5)
samozal. (2)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (10)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenske rimskokatoliške škofije (26)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societá storica del Litorale (5)
Sodobnost International (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (16)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (23)
Teološka fakulteta (4)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Tiskovna zadruga (9)
Univerzitetna založba (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Kunc (2)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
vredništvo slovenskega Glasnika (1)
W. Braumüller (1)
Zala (1)
Založba Ocean, d.o.o. (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zbornica zdravstvene nege (10)
Združenje za socialno pedagogiko (29)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (7)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (25)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (17)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Pravice
Išči med rezultati (1574)