Število rezultatov iskanja: 3148

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (90)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (20)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (2)
Bogoslovni vestnik (4)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (177)
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (15)
Delo in varnost (3)
Dialogi (2)
Družboslovne razprave (643)
Dve domovini (9)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Filozofski vestnik (33)
Geografski obzornik (1)
Geographica Slovenica (2)
Glasilo kanadskih Slovencev (39)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
IB revija (Ljubljana) (4)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Izzivi prihodnosti (9)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (5)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Management (2)
Managing global transitions (1)
Metodološki zvezki (168)
Monitor ISH (47)
Narobe (18)
Naš dom (Ljubljana) (64)
Naše gospodarstvo (3)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Raziskave in razprave (35)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (7)
Research in social change (5)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (5)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (3)
Slavistična revija (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (1)
Social overview (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialni razgledi (3)
Socialno delo (18)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (2)
Šolsko polje (18)
Teorija in praksa (1020)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (15)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zdravniški vestnik (3)
Zgodovinski časopis (5)
Ženski svet (201)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (91)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo informacijski center Legebitra (18)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (40)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Goldsmiths, University of London (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (47)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (9)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mestna knjižnica Kranj (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1172)
Občina Tržič (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Rokodelski center Ribnica (2)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (643)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Študentska založba (112)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (707)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (18)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (10)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (22)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (48)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
(2)
A. Dovečar (1)
A. Ferreira (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (1)
apud Ioan. Wecheli viduam, sumtib. Petri Fischeri (1)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
DigitPen (2)
Društveno informacijski center Legebitra (18)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (93)
Družba Jezusova (2)
Družina (6)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (5)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (15)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (865)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (123)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (9)
Fakulteta za socialno delo (19)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1016)
Fakulteta za uporabne družbene študije (36)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Filozofska fakulteta (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (33)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
H. Dermol Hvala (1)
I. Josifovski (1)
I. Vrišer (1)
IMAD (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (47)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (8)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (9)
Inštitut za slovensko narodopisje (5)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
J. Sovran (1)
K. Stepčić Reisman (1)
K. Štular Sotošek (1)
Katoliška tiskarna (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (1)
Konzorcij Ženski svet (265)
Krajevna skupnost (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Krasnići (1)
M. Popovič (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
Mirovni inštitut (3)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (4)
Muzej Miklova hiša (2)
Nova revija (1)
Občina (1)
Obzorja (2)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (4)
Planinska zveza Slovenije (1)
Politehnika (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
RIS Dvorec (2)
samozal. (1)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
SLORI (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (15)
Slovenska turistična organizacija (1)
Slovenski etnografski muzej (10)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (90)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (643)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Societá storica del Litorale (6)
Sophia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (3)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Študentska založba (179)
T. Lubarda (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
UMAR (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (91)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije (15)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod SR Slovenije za statistiko (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (3148)