Število rezultatov iskanja: 20842

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (120)
Acta biologica Slovenica (5)
Acta carsologica (2)
Acta Histriae (5)
Acta silvae et ligni (1)
Alumni OMM (5)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (14)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (8)
Arhivi (67)
AS. Andragoška spoznanja (9)
Avstralski Slovenec (18)
Bančni vestnik (1921) (2)
Bilten (Banja Luka) (6)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (3)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (24)
Bilten Statističnega društva Slovenije (13)
Carniola (1910-1919) (35)
Cvetje in zelenje (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (1)
Deutsche Wacht (1)
Dialogi (3)
Didakta (1)
Dogovori (26)
Dom in svet (Ljubljana) (91)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (15)
Edinost (Trst) (12725)
Espero (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Farmacevtski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Flores (11)
Geodetski vestnik (11)
Geografski obzornik (14)
Geografski vestnik (14)
Geologija (12)
Glas podzemlja (3)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (25)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (918)
Gospodarski list (Gorica) (85)
Gospodarstvena priloga (14)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hladnikia (Ljubljana) (252)
Hmeljar (Žalec) (303)
Hortikulturni bilten (2)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (9)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (11)
Jezik in slovstvo (14)
Kakovostna starost (4)
Kmetijske in rokodelske novice (16)
Knjižnica (89)
Konjerejec (32)
Kronika (Ljubljana) (50)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (1)
Letni poročevalec (2)
Livarski vestnik (17)
Ljubljanski zvon (263)
Loški razgledi (99)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Mreža odnosov (3)
Muzikološki zbornik (3)
Naša komuna - delegatska priloga (20)
Naša komuna (Ljubljana) (34)
Naša skupnost (Grosuplje) (12)
Naša skupnost (Ljubljana) (78)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (9)
Neskončnost (15)
Notranjec (7)
Novi akordi (103)
Novi odmev (46)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Okno (Ljubljana) (44)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (7)
Papir (Ljubljana) (14)
Pavliha (Canberra) (1)
Phainomena (Ljubljana) (33)
Planinska siratka (1)
Planinski vestnik (51)
Poetikon (2)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (34)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Ptujski list (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Rodoljub (357)
Sejni zapisi Državnega zbora (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenka (3)
Slovenska pisarna (8)
Slovenski čebelar (8)
Slovenski čebelar in sadjerejec (67)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (354)
Slovenski hmeljar (606)
Slovenski jezik (4)
Slovenski pravnik (2800)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (5)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (7)
Svet ptic (55)
Šolska kronika (4)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Štajerc (5)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (11)
Triglav (Canberra) (6)
Učiteljski tovariš (131)
Upokojenec (1936) (80)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vakuumist (36)
Vertec (1871) (1)
Vetrnica (10)
Zarja (1923, Novo mesto) (2)
Zarja: glasilo društva Zarja (3)
Zbor občanov (36)
Zbori (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (114)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (18)
Železne niti (2)
Leto izida
1847 (1)
1848 (1)
1850 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1865 (2)
1867 (2)
1869 (3)
1870 (4)
1871 (6)
1872 (1)
1873 (6)
1874 (2)
1875 (6)
1876 (26)
1877 (24)
1878 (26)
1879 (25)
1880 (53)
1881 (174)
1882 (221)
1883 (133)
1884 (127)
1885 (125)
1886 (126)
1887 (140)
1888 (253)
1889 (221)
189? (1)
1890 (201)
1891 (213)
1892 (223)
1893 (256)
1894 (457)
1895 (429)
1896 (418)
1897 (407)
1898 (393)
1899 (409)
1899/1900 (7)
19?? (13)
1900 (396)
1900-1914 (1)
1901 (434)
1902 (395)
1903 (390)
1904 (448)
1905 (581)
1906 (415)
1907 (426)
1908 (437)
1909 (449)
191? (1)
1910 (454)
1911 (471)
1912 (446)
1913 (437)
1914 (424)
1914-1918 (1)
1915 (405)
1915/1920 (1)
1916 (406)
1917 (379)
1918 (362)
1918/1919 (3)
1918-1925 (1)
1919 (363)
192? (2)
1920 (308)
1920-1930 (2)
1921 (333)
1922 (343)
1923 (317)
1924 (383)
1925 (355)
1926 (365)
1927 (381)
1928 (270)
1929 (62)
1929/1934 (1)
1929-1935 (1)
193? (1)
1930 (102)
1930-1935 (3)
1930-1940 (1)
1931 (75)
1932 (101)
1933 (105)
1934 (90)
1935 (93)
1935? (1)
1936 (104)
1937 (114)
1938 (123)
1938/1939 (1)
1939 (109)
1940 (111)
1941 (60)
1942 (44)
1943 (27)
1944 (21)
1945 (2)
1946 (1)
1948 (1)
1949 (5)
195? (1)
1950 (5)
1951 (1)
1953 (2)
1954 (1)
1955 (2)
1956 (4)
1957 (4)
1958 (13)
1959 (6)
196? (3)
1960 (18)
1961 (5)
1962 (12)
1963 (7)
1964 (5)
1965 (4)
1966 (11)
1967 (8)
1968 (9)
1969 (9)
1969/1970 (1)
1970 (11)
1971 (8)
1972 (16)
1973 (12)
1974 (23)
1975 (7)
1976 (10)
1977 (17)
1978 (18)
1979 (20)
198? (1)
1980 (23)
1981 (21)
1982 (39)
1983 (31)
1984 (24)
1985 (23)
1986 (18)
1987 (26)
1988 (33)
1989 (23)
1990 (20)
1991 (16)
1992 (35)
1993 (44)
1994 (57)
1995 (37)
1996 (48)
1997 (57)
1998 (43)
1999 (44)
2000 (27)
2001 (63)
2002 (35)
2002- (1)
2003 (27)
2004 (31)
2005 (75)
2006 (80)
2007 (81)
2007/2008 (1)
2008 (109)
2009 (122)
2009/2010 (1)
2010 (112)
2011 (135)
2012 (127)
2013 (166)
2014 (166)
2015 (124)
2016 (129)
2017 (136)
2018 (76)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (9)
Arhivsko društvo Slovenije (67)
Botanično društvo Slovenije (252)
Čebelarska zveza Slovenije (8)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo Alumni Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Društvo biologov Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo livarjev Slovenije (18)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (44)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (24)
Društvo Slovencev Planika (Zrenjanin) (2)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (3)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (6)
Društvo slovenskih skladateljev (54)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (175)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Državni zbor Republike Slovenije (1)
Esperantsko društvo Maribor (3)
Geološki zavod Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (33)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Ivana Potrča (21)
Knjižnica Ivana Tavčarja (87)
Knjižnica Logatec (5)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca (20)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (25)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (47)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (7)
Mestna knjižnica Kranj (115)
Mestna knjižnica Ljubljana (222)
Muzejsko društvo Škofja Loka (99)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (17606)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (622)
Osrednja knjižnica Mozirje (4)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (7)
Planinska zveza Slovenije (51)
Prizma, društvo ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije (15)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (55)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenian Media House (7)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko etnološko društvo (918)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko meteorološko društvo (10)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Statistično društvo Slovenije (10)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (33)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (25)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
ZRC SAZU (12)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografov Slovenije (28)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (45)
Založnik
(18)
[A. Lajovic] (1)
[F. Bernard] (1)
[P. Merku] (1)
[P. Šivic] (2)
[U. Krek] (3)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (9)
Akad. društvo Triglav (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (67)
Avstralsko slovenski klub Canberra (7)
B. Flajšman (2)
B. Kmetec-Friedl (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (252)
Bralno društvo Edinost (1)
Bralno društvo Slovenije (2)
Cecilijino društvo (2)
Cecilijino društvo ljubljanske škofije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (15)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Čebelarsko društvo (1)
D. Popenko (1)
Delniška Tisk. (1)
Delniška tiskarna d.d. (2)
Didakta (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Doba Epis (1)
Društvo (8)
Društvo Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete (5)
Društvo biologov Slovenije (5)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (80)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo fotografskih delavcev Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo livarjev Slovenije (18)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (44)
Društvo Pravnik (2800)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (4)
Društvo Slovencev Planika (2)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (3)
Društvo Slovencev Triglav (6)
Društvo slovenskih skladateljev (46)
Društvo Sokol (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (120)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (55)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za raziskovanje jam (3)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družba sv. Mohorja (2)
Državna založba Slovenije (8)
Državni zbor Republike Slovenije (1)
Edition Peters (1)
Esperantsko društvo (3)
Etnografski muzej (2)
F. Planina (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fr. Vesel (2)
Fritz Rasch, Celje (1)
Gasilsko društvo (2)
Geološki zavod Slovenije (4)
Geološki zavod, Ljubljana (8)
Glasbena matica (7)
Glasbena Matica (34)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj (2)
Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
H. Hibšer (2)
HASA (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (606)
I. Tišler (1)
ICOM - Slovenia (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (15)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Ivan Dolinar (12725)
J. K. Jeretin (1)
J. Müller (1)
J. Pelikan (1)
J. Tomažič (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (131)
Janez Modic (67)
Janez Rakusch (14)
Jožef Blaznik (16)
Jožef Erjavec (1)
Karl Linhart (5)
Katoliško tiskovno društvo (91)
Kmetijsko društvo (Gorica) (85)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (32)
Konzorcij Edinosti (3)
Kulturni center (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (47)
Kulturno umetniško društvo (1)
L. Schwentner (102)
Lastna založba Narodne čitalnice (1)
Maks Šeber (7)
Mariborska knjižnica (7)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Mestna občina (1)
Mestno društvo gluhih (1)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Moderna galerija (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (102)
Muzejsko društvo za Kranjsko (112)
Muzejsko društvo za Slovenijo (26)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (9)
Nova revija (33)
'nova Tiskara'vrček I Dr (1)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (36)
OK SZDL Ljubljana Center (26)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pevsko društvo Kolo (1)
Pevsko društvo Ljubljana (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (8)
Pevsko društvo Slavec (3)
PGD (2)
Photo-Ateller Rudolf Permoser (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (51)
Požarna skupnost (1)
Prizma (15)
Prostovoljno gasilsko društvo (6)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Rohrschützen Gesellschaft (1)
s. n. (2)
samozal. A. Budja (1)
samozal. društva (1)
Savez kompozitora Jugoslavije (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (15)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Sekcija za preventivno medicino Slonenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (4)
Selbstverlag der Section Küstenland (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (78)
Slavistično društvo (4)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (13)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska pravda (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo (357)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (918)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (8)
Slovensko glasbeno društvo Ljubljana (1)
Slovensko meteorološko društvo (10)
Slovensko muzejsko društvo (3)
Slovensko pevsko društvo Ljubljanski zvon (4)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (114)
SO (12)
Societá storica del Litorale (15)
Sojuz na makedonski kulturni društva vo Slovenija (1)
Sokolska župa (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Sovetskij kompozitor (1)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
Statistično društvo Slovenije (13)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Studio Potrč (1)
ŠD Narodni dom (1)
Študentska založba (2)
T. H. Sax (1)
Tiskarna sv. Cirila (354)
Tiskovna zadruga (266)
Trbovlje, S. Weiss (1)
Učiteljsko društvo (1)
Upravni odbor Hortikulturnega društva (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Bevc (2)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (25)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (15)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (91)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (28)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza makedonskih kulturnih društev Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (45)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zvezna Tisk. (1)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Pravice
Išči med rezultati (20842)