Število rezultatov iskanja: 14729

Časopisje in članki - naslov
Acta chimica slovenica (2)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta Histriae (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (2)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (2)
Blejske delavnice iz fizike (275)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (1)
Dialogi (2)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Dve domovini (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (2)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (8)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gospodarstvo (Trieste) (72)
Grafičar (Ljubljana) (66)
Informacije MIDEM (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javnost (Ljubljana) (8)
Jezik in slovstvo (6)
Jurij baron Vega in njegov čas (9)
Kaplje (Idrija) (1)
Klik (Ljubljana) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Knjižnica (40)
Kronika (Ljubljana) (17)
Literatura (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (26)
Loški razgledi (1)
Managing global transitions (1)
Metodološki zvezki (1)
Mlada svoboda (Trst) (2)
Naš čas (1360)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (6)
Organizacija znanja (7)
Otrok in knjiga (55)
Planinski vestnik (2)
Presek (1)
Primerjalna književnost (17)
Primorski dnevnik (12406)
Razpotja (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (9)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (1)
Slovenka (2)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski tisk (15)
Slovenščina 2.0 (2)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (24)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (1)
Šolska kronika (1)
Tedenska priloga Primorskega dnevnika (49)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Učiteljski tovariš (48)
Vakuumist (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zdravniški vestnik (4)
Zgodovinski časopis (10)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (9)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
DELO, d.d. (66)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (291)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (8)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (7598)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (7)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Knjižnica Velenje (1341)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (24)
Mariborska knjižnica (55)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (211)
Naš čas, d.o.o. (22)
Osrednja knjižnica Celje (3)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4933)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pro anima, d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Statistični urad Republike Slovenije (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (15)
Založništvo Lovro Korenč (2)
Zavod RS za šolstvo (10)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (31)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Založnik
(1)
A. Blatnik (1)
Arhiv Republike Slovenije (9)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
bey Johann Friedrich Eger (1)
Cankarjeva založba (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (1360)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Vajs (1)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
dLib distributer (3)
DMFA - založništvo (24)
DMFA, založništvo (263)
Dobri skupaj, računalništvo, vedeževanje in založništvo (2)
Drava (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (66)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (7)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba za založniške pobude (12406)
Državna založba Slovenije (24)
DZS, založništvo in trgovina (1)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
Editoriale stampa Triestina (1)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (8)
F. Dular (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Fotospring E-založništvo (2)
G. Golob (1)
gedruckt bei Johann Friedrich Eger (1)
glasbeno založništvo Helidon (1)
Glasbeno založništvo Helidon (5)
Horvat založništvo (7)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
IZUM (1)
J. B. Mayr (1)
J. Krajec nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (48)
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (1)
Jožef Blaznik (4)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Konzorcij Edinosti (2)
KUD Logos (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (2)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
LDS (4)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (5)
M. Božič (1)
Mariborska knjižnica (55)
Medicinska fakulteta (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
NUK (1)
Obzorja (8)
Obzorja, Glasbeno založništvo Helidon (1)
P. Marc (1)
Pedagoška fakulteta (55)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (9)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pro Anima (2)
R. Švent (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Salezijanska tiskarna (1)
samozal. (1)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. L. Korenč (2)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovene Welding Society (2)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Societá storica del Litorale (1)
Sophia (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (6)
Štrancar.com (1)
Študentska založba (5)
T. Banko (1)
T. Jeras (1)
Tiskarna družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (26)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Umetiško založništvo AŽBE (1)
Umetniško založništvo Ažbe (1)
Umetniško založništvo 'Ažbe' (1)
Umetniško založništvo AŽBE (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Založništvo primorskega tiska (2)
Založništvo Šaleških razgledov (1)
Založništvo tržaškega tiska (12539)
Založništvo Tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (10)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (40)
Zveza faktorjev za Slovenijo (15)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (17)
Išči med rezultati (14729)