Število rezultatov iskanja: 23736

Časopisje in članki - naslov
Arheološki vestnik (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten (25)
Dialogi (81)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (20)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (57)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (3)
Državna realna gimnazija (Maribor) (64)
Državno učiteljišče - Maribor (14)
Dve domovini (1)
Edinost (Maribor) (109)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geografski vestnik (5)
Geologija (5)
Gimnazija - Maribor (60)
Glasnik Narodnega sveta v Celju (21)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (119)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (6)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (8)
Izvestje Državne druge deške meščanske šole viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja (3)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Jezik in slovstvo (8)
Katedra (Maribor) (408)
Kmetijske in rokodelske novice (7)
Knjižnica (97)
Konjerejec (32)
Kronika (Ljubljana) (46)
Ljubljanski zvon (58)
Lovec (Ljubljana) (1)
Male novice (130)
Marburger Zeitung (13222)
Mariborski klopotec (3)
Mariborski koledar (12)
Mariborski teden (4)
Naša straža (166)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obzorja (Maribor) (26)
Oglasnik lavantinske škofije (865)
Organizacija znanja (1)
Piramida (1936-1937) (9)
Pohorska politika (4)
Poligrafi (1)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (7)
Realka - Maribor (2)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (207)
Slovenski tisk (15)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Socialno delo (5)
Sodobnost (1933) (1)
Sokol (1936) (29)
Straža (Maribor) (2120)
Svoboda (1929) (90)
Tabor (Maribor) (1975)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Trgovska akademija - Maribor (11)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (11)
Učiteljski tovariš (68)
Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj (244)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Večer (Maribor) (300)
Vedež (1848) (1)
Vinarska in sadjarska šola - Maribor (2)
Vinarska in sadjarska šola (Maribor) (20)
Voditelj v bogoslovnih vedah (19)
Vojaška realka - Maribor (1)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester - Maribor (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zrnje (Maribor) (32)
Leto izida
1777 (1)
1778 (1)
1779 (2)
1780 (2)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782-04 (1)
1784 (1)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786-08 (1)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788-02 (1)
1789-02 (1)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795-04 (1)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797-09 (1)
1798-04 (1)
18?? (3)
1800-1850 (1)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1804 (1)
1805 (1)
1808 (1)
1810 (1)
1810-1843 (2)
1811 (1)
1812 (1)
1813 (1)
1814 (1)
1815 (1)
1816 (1)
1817 (1)
1818 (1)
1819 (1)
1820 (1)
1821 (1)
1822 (1)
1823 (1)
1824 (2)
1824/1833 (1)
1825 (1)
1826 (3)
1827 (1)
1828 (2)
1829 (1)
1830 (1)
1831 (1)
1832 (1)
1833 (1)
1834 (2)
1835 (1)
1836 (1)
1836-1844 (1)
1836—1844 (1)
1837 (1)
1838 (1)
1839 (1)
1840 (1)
1841 (3)
1842 (1)
1843 (2)
1844 (4)
1845 (1)
1846 (2)
1847 (2)
1849 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1853 (1)
1854 (2)
1855 (1)
1856 (3)
1857 (2)
1858 (2)
1859 (3)
1860 (11)
1861 (9)
1862 (82)
1863 (10)
1864 (8)
1865 (11)
1866 (161)
1867 (162)
1867-1957 (1)
1868 (163)
1869 (166)
1870 (216)
1871 (165)
1872 (155)
1873 (190)
1874 (181)
1875 (188)
1876 (191)
1877 (189)
1878 (164)
1879 (168)
188? (1)
1880 (173)
1881 (168)
1882 (18)
1882-1883 (1)
1883 (16)
1884 (18)
1885 (18)
1886 (14)
1887 (13)
1888 (18)
1889 (15)
1890 (16)
1891 (13)
1891-1899 (1)
1892 (122)
1892-1972 (1)
1893 (26)
1894 (17)
1894-1910 (1)
1895 (17)
1895-1896 (1)
1896 (121)
1896-1897 (1)
1897 (124)
1897-1914 (1)
1898 (130)
1898-1915 (1)
1898-1918 (2)
1899 (129)
1899-1910 (1)
1899-1912 (1)
1899-1916 (1)
1899-1918 (1)
19?? (8)
1900 (179)
1900/1920 (1)
1900-1916 (1)
1900-1918 (1)
1900-1919 (1)
1901 (178)
1901-1918 (1)
1901-1920 (3)
1901-1924 (1)
1902 (181)
1903 (177)
1904 (178)
1904/1915 (1)
1904-1905 (1)
1904-1920 (1)
1905 (180)
1905-1911 (1)
1906 (184)
1907 (182)
1907-1908 (1)
1908 (179)
1908-1909 (1)
1909 (334)
191? (2)
1910 (331)
1911 (323)
1911-1912 (1)
1912 (326)
1913 (323)
1913-1914 (1)
1914 (320)
1914/1915 (1)
1915 (285)
1915/1916 (1)
1916 (284)
1916/1917 (1)
1916-1917 (1)
1917 (417)
1917/1918 (1)
1918 (469)
1918/1919 (1)
1918/1930 (1)
1918-1918 (1)
1918-1928 (1)
1919 (463)
192? (4)
1920 (290)
1921 (817)
1922 (987)
1923 (902)
1924 (835)
1925 (906)
1926 (849)
1927 (639)
1927-1928 (1)
1928 (499)
1928/1929 (1)
1929 (466)
1929/1930 (4)
193? (3)
1930 (607)
1930/1931 (5)
1931 (174)
1931/1932 (5)
1932 (397)
1932/1933 (6)
1933 (445)
1933/1934 (7)
1934 (437)
1934/1935 (6)
1935 (332)
1935/1936 (6)
1936 (436)
1936/1937 (6)
1937 (182)
1937/1938 (9)
1938 (397)
1938/1939 (10)
1939 (465)
1939/1940 (10)
1940 (166)
1940/1945 (1)
1941 (311)
1942 (308)
1943 (310)
1944 (308)
1945 (109)
1948 (2)
1949 (1)
1950 (4)
1951 (2)
1952 (1)
1953 (4)
1954 (3)
1954-1961 (1)
1955 (3)
1956 (3)
1957 (1)
1958 (1)
1959 (2)
1960 (5)
1961 (8)
1962 (10)
1963 (27)
1964 (1)
1965 (4)
1966 (7)
1967 (17)
1968 (13)
1969 (26)
1970 (23)
1971 (18)
1972 (21)
1973 (21)
1974 (22)
1975 (26)
1976 (23)
1977 (23)
1978 (34)
1979 (44)
1980 (24)
1981 (25)
1982 (9)
1983 (41)
1984 (32)
1985 (28)
1986 (17)
1987 (13)
1988 (17)
1989 (23)
1990 (55)
1991 (72)
1992 (67)
1993 (61)
1994 (47)
1994/1995 (1)
1995 (40)
1996 (43)
1997 (12)
1998 (5)
1999 (21)
2000 (8)
2001 (9)
2002 (5)
2003 (10)
2004 (1)
2006 (7)
2007 (9)
2008 (14)
2009 (11)
2010 (15)
2011 (257)
2012 (57)
2013 (4)
2014 (8)
2015 (10)
2016 (14)
2017 (41)
2018 (35)
2019 (30)
2020 (34)
2021 (9)
Založnik
(Marib. Tisk.) (1)
A. Grajfoner (1)
A. Hölder (1)
A. Kosi (1)
A. Schlauer (1)
A. Skušek (2)
Alma Mater Press (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Andr. Leykam'schen Erben (1)
Anton Aškerc (1)
Anton Krempl (5)
Atelier Makart (1)
Beletrina (6)
Bralno društvo Edinost (1)
C. Rabitsch (2)
Cankarjev dom (1)
Carl Otto Hayd, Kunstverlags-Anstalt (1)
Carmina Slovenica (1)
Center za turistično promocijo (1)
Center za usposabljanje slušno in govorno motenih (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Cestno podjetje (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Delavska univerza (3)
Dijaška kuhinja (1)
DLUM (1)
Druck I. Kralik ... (1)
Druck von Eduard Janschitz (1)
Druga državna realna gimnazija v Mariboru (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo študentov medicine (1)
Drž. dvorazredna trg. šola v Mariboru (1)
Drž. moško učiteljišče v Mariboru (1)
Drž. trgovska akademija v Mariboru (1)
Drž. trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna dekliška meščanska šola (7)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (11)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru (2)
Državna realka (2)
Državna realna gimnazija (10)
Državna trgovska akademije v Mariboru (8)
Državna učiteljska šola v Mariboru (8)
Državna založba Slovenije (2)
Državna ženska učiteljska šola v Mariboru (2)
Državno moško učiteljišče v Mariboru (2)
Državno žensko učiteljišče v Mariboru (1)
Ed. Janschitz (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Etnografski muzej (3)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Economics and Business (4)
Faculty of Law (2)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za logistiko (3)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Filozofska fakulteta (1)
Fr. Leyrer (1)
Geodetska uprava SO (1)
Geografski institut JNA (2)
Geološki zavod, Ljubljana (5)
gesammelt und herausgegeben von J.F. Kaiser ... (1)
Glasbena matica (1)
Grabar Kos B. (1)
Gymnasio Marburgensi (36)
Harmonija (1)
Helidon (2)
Hiša! Društvo za ljudi in prostore (1)
Ig. Kleinmayer & Fed. Bamberg (1)
Ign. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Intelyway webmedia (1)
J. Visenjak (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (68)
Janko Glazer (1)
Jožef Blaznik (7)
Jugoslovanska matica (3)
k. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Haupt- und Unterrealschule und Lehrerbildungs-Unstalt zu Marburg (1)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (8)
K. k. Staats - Gymnasiums (19)
K. k. Staatsgymnasium (30)
k. k. Staatsgymnasium in Marburg (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Marburg (3)
K. k. Staatsgymnasiums (6)
K. k. Staats-Gymnasiums (3)
K. k. Staats-Oberrealschule (1)
K. k. vollständigen Staatsgymnasium in Marburg (2)
Kais. kön. Gymnasium in Marburg (2)
Kais. königl. Gymnasium in Marburg (2)
Kaiserl. königl. Gymnasium in Marburg (1)
Katoliško tiskovno društvo (187)
Kino podjetje (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Knjigarna V. Weixl (2)
Koncerni biro Glasbene matice (1)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (32)
Konzorcij (2395)
Konzorcij Svobode Maribor (90)
Kr. vojaška realka v Mariboru (1)
Kulturni center (4)
Kulturni center Maribor (12)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (2)
Kunstanstalt Karl Schwiedernoch (1)
Kunstverlag V. Hugo Moser (1)
L. Kisser (1)
L. Kralik (1)
L. Woerl (1)
Lah (1)
Leopold Kralik (25)
Letalski center (1)
Leykam (1)
Literarisch-Artistische Abtheilung des Österreichischen Lloyd (1)
Literis Schütz (39)
Ljubljana: Intelyway webmedia (1)
Ljudska tiskarna (1)
Ljudska univerza (2)
Lovska zveza Slovenije (1)
Lutkovno gledališče (1)
M. Belec (1)
M. Japelj (4)
M. Kukec (1)
Marburger Druckerei (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (13222)
Marburger Verlags-U. Druckerei-Ges. M.B.H (1)
Maribor (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Maribor : Fotospring (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mariborska tiskarna (26)
Mariborski teden (4)
Metalna (6)
Milic (1)
Militärgeographisches Institut (9)
Mladinski pevski zbor Vilhar (1)
MOOF (1)
Murski (1)
Muzejsko društvo (3)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (12)
Nadškofija, Nadškofijski arhiv (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodna tiskarna (1)
Narodni muzej Slovenije (1)
Narodni svet (21)
natiskani pri Lajkamovih erbih (1)
Natisnila Tiskarna Sv. Cirila V Mariboru (1)
Nova revija (1)
Novosadsko žensko muzičko udruženje (1)
Obzorja (89)
Opekarna Košaki (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
Papir (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Photogr. Atelier L. J. Kieser (1)
Piramida (Maribor) (9)
Pivec (3)
PKP, RTV (1)
Pokrajinski arhiv (4)
pri Widmanstaettenskih erbih (1)
Profesorji bogoslovnega učilišča (19)
Radio-Tednik (244)
Rotary klub Maribor-Lent (1)
Rozalija Eger (1)
RTV (15)
RTV Slovenija (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (8)
RTV Slovenija, ZKP (1)
Rudolf M. Rohrer (1)
s' zherkami bratov Tanzer (1)
s' zherkami bratov Tanzér (1)
s. n. (8)
samozal. (3)
samozal. V. Ravnjak (1)
samozaložba (1)
Samozaložba Državne gimnazije (8)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Selbstverlag (1)
Skei (1)
Skupščina občine (1)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski gledališki muzej (21)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (5)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (3)
Slovensko pevsko društvo Maribor (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
SNG (57)
SNG Drama (2)
SNG Maribor (2126)
SNG Opera in balet (2)
Sokolska župa Maribor (1)
Sokolske župe Ljubljana, Maribor, Novo mesto (29)
Srednja vinarska in sadjarska šola ter dvoletna in enoletna vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Stalno Dramsko gledališče Furlanije-Julijske krajine (1)
Steirischer Heimatbund (1)
Škofijski ordinariat (865)
TAM (1)
TAM, Kovačnica (1)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Teološka knjižnica (1)
The Faculty of Logistics (1)
Tisk. Sv. Cirila (1)
Tiskala Kleinmayr & Bamberg V Ljubljani (1)
Tiskarna sv. Cirila (209)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (2033)
Tovarna umetnih brusov Swaty (1)
Tovarna Zlatorog (1)
Učiteljski dom (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (119)
University of Maribor (2)
University of Maribor Press (63)
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences (1)
University of Maribor, University Press (4)
University of Primorska Press (1)
Univerza (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (8)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (408)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (15)
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (1)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (32)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
V Mariboru : [Pohorska politika], 1931-1939 (4)
v zalogi izdajatelja (1)
V. Vlašič (1)
Večer (302)
Verlag der Anstalt (20)
Verlag der k. k. Oberrealschule (39)
Verlag der k. k. Staatsrealschule (13)
Verlag der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau (2)
Verlag Des Landesverbandes Für Fremdenverkehr. (1)
Verlag von Heinrich Krapek (1)
Viktor Vrbnjak (1)
Vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
von dem Lehrkörper des k. k. Gymnasiums zu Marburg (3)
W. Blanke (3)
Zaloga Tiskarne sv. Cirila (1)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (6)
Založba Državne deške meščanske šole (8)
Založba državne II. deške meščanske šole (3)
Založba Državne klasične gimnazije (3)
Založba Obzorja (1)
Založil in prodaja Janez Giontini (1)
Zasebna dekl. meščanska šola šolskih sester v Mariboru (2)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (8)
Zasebno žensko učiteljišče šolskih sester v Mariboru (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (2)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinsko društvo (3)
ZKP RTV Slovenija (1)
ZKP, RTV Slovenija (1)
Zlatorog (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (98)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (2)
Zveza faktorjev za Slovenijo (15)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (46)
Železniško gospodarstvo (1)
Išči med rezultati (23736)