Število rezultatov iskanja: 1203

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arhivi (3)
Bogoslovni vestnik (2)
Delo in varnost (9)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (7)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski vestnik (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (2)
Knjižnica (46)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (3)
Kronika (Ljubljana) (3)
Kronika slovenskih mest (1)
Mesečni statistični pregled Republike Slovenije (63)
Metodološki zvezki (6)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
National statistics in Slovenia. Annual report (2)
Organizacija znanja (1)
Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji (106)
Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Regije v številkah (3)
Regions in figures (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (366)
Slovenija v številkah (11)
Slovenske občine v številkah (1)
Slovenske regije v številkah (9)
Slovenski etnograf (1)
Statistički godišnjak (9)
Statistične informacije (Turizem) (56)
Statistične informacije. 10. Kultura in šport (16)
Statistične informacije. 12. Socialna varnost (14)
Statistične informacije. 13. Kriminaliteta (4)
Statistične informacije. 14. Poslovni subjekti (23)
Statistične informacije. 18. Energetika (7)
Statistične informacije. 2. Upravna teritorialna razdelitev (14)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Statistične informacije. 25. Obrt (2)
Statistične informacije. 27. Okolje (18)
Statistične informacije. 3. Nacionalni računi (28)
Statistične informacije. 5. Prebivalstvo (24)
Statistične informacije. 8. Življenjska raven (10)
Statistične informacije. 9. Izobraževanje (60)
Statistični letopis SR Slovenije (28)
Statistični portret Slovenije v EU (9)
Statistično gradivo LR Slovenije (12)
Statistično gradivo SR Slovenije (24)
Teorija in praksa (2)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (3)
Založnik
Andragoški center Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo Parada ponosa (1)
Družina (1)
Ekonomski center (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Grafički institut 'Narodna misao' (1)
GV (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
J. Planina (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Kmetijski inštitut Slovenije (9)
Lit.-Art. Abtheilung des Österr. Lloyd (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (4)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (2)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (3)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environment Agency (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Mladinska knjiga (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
National Institute of Public Health (2)
Opšta državna statistika Statistique générale d'etat (9)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (1)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (31)
Statistični urad Republike Slovenije (666)
Statistični urad RS (2)
Statistično društvo Slovenije (4)
Šola za ravnatelje (4)
Teološka fakulteta (1)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Turistica (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Založba ZRC (2)
Zavod LR Slovenije za statistiko (14)
Zavod R Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (169)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod RS za statistiko (4)
Zavod SR Slovenije za statistiko (137)
Zavod SRS za varstvo pri delu (6)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (46)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (1203)